CennikProgram WordJet 100
Program NoHandImages 500
Program ECP (Ewidencja Czasu Pracy) 800
Program ECP-USCAN (Ewidencja Czasu Pracy) 900
Program Skleporter 950
Wykonanie strony internetowej (HTML-JavaScript) 200-1000
Wykonanie strony internetowej (PHP-CMS) 1000-5000
Zaprojektowanie znaku firmowego (logo) 200-500
Zaprojektowanie etykiety na produkt handlowy 200-500
Skład publikacji i przygotowanie do druku
(1 str A4)
50
Skład publikacji i przygotowanie do druku
(1 str A3)
100
Przygotowanie obrazu płyty CD/DVD z wydaniem elektronicznym 200-500
Przygotowanie interaktywnej strony internetowej
z wydaniem elektronicznym
200-500
Raport (wydruk) analityczny 200-500zapytania@darkom.abajt.pl
zamowienia@darkom.abajt.pl