DTP

Tworzenie publikacji (DTP) zaczyna się od przeniesienia informacji tekstowych i graficznych pochodzących z różnych źródeł do komputera. Następnie informacje te podlegają indywidualnej obróbce: teksty sprawdzane są stylistycznie i ortograficznie, zdjęcia poddawane są korekcji tonalnej. Nastepnym etapem jest ułożenie zdjęć na stronie, oblanie ich tekstem i zaznaczenie informacji dla drukarni (pasery, paski kalibracyjne). Na końcu zostają wygenerowane pliki postscriptowe lub PDF dla drukarni.

Oferujemy skład i przygotowanie do druku: ulotek, folderów reklamowych, etykiet, wizytówek, czasopism.


zapytania@darkom.abajt.pl
zamowienia@darkom.abajt.pl