NOHANDIMAGES

Program NoHandImages służy do zaprogramowanych operacji na plikach graficznych wykonywanych bez udziału człowieka (zmiana rozdzielczości i rozmiaru, kadrowanie, odbijanie poziome i pionowe, konwersja kolorów - RGB CMYK Grayscale, automatyczne równoważenie poziomów, korekcja krzywej tonalnej, wzmacnianie i tłumienie kanałów, korekcja barwy nasycenia jasności, korekcja jaskrawości kontrastu intensywności, korekcja gamma, wyostrzanie, balans kolorów, uśrednianie w technologii AverPixel, eksportowanie do formatu: TIF, JPG, EPS, BMP).

Program pobiera zdjęcia z katalogu źródłowego, przetwarza je wg szablonu i zapisuje do katalogu docelowego. Program posiada prosty i funkcjonalny interfejs. Wymaga obecności Corel Photo-Paint 9, który jest motorem korekcji tonalnej zdjęć.


zapytania@darkom.abajt.pl
zamowienia@darkom.abajt.pl