PREZENTER

Program Prezenter przeznaczony jest do zarządzania wydaniem elektronicznym czasopism zapisanych na płycie CD/DVD/USB. Po włożeniu płyty do napędu program Prezenter uruchamia się automatycznie wyświetlając podstawowe informacje: logo, listę numerów czasopisma, okładki. Po wybraniu z listy numeru i naciśnięciu przycisku "Otwórz" wyświetla się w domyślnej przeglądarce plik PDF z e-wydaniem czasopisma. Jeżeli w komputerze nie ma zainstalowanego programu do otwierania plików PDF Prezenter potrafi uruchomić instalator programu Adobe Reader.


zapytania@darkom.abajt.pl
zamowienia@darkom.abajt.pl