Raporty

Raport analityczny to standardowa forma dokumentu biznesowego, który pokazuje informacje jakościowe i ilościowe w logiczny sposób. Raport analityczny przedstawia na papierze lub na ekranie informacje dla danej grupy odbiorców i może być każdorazowo dostosowywany w zależności od podanych przez parametrów.
Raporty biznesowe prezentują czytelnie dane biznesowe w postaci wykresów, tabel, arkuszy oraz elementów graficznych. Zawierają wskaźniki finansowe i podsumowania, które pomagają szybko ocenić wydajność i kondycję przedsiębiorstwa.

Tworzymy raporty analityczne współpracujące z serwerowymi lub plikowymi bazami danych.

Specjalizujemy się w tworzeniu i modyfikacjach dowolnych wydruków (graficznych i tekstowych) dla systemów CDN XL i CDN Opt!ma oraz WF-Mag i Subiekt.

Przykłady wydruków na zamówienie dostosowanych do potrzeb klienta:
- szczegółowe analizy sprzedaży
- szczegółowe analizy zakupów
- okresowe prognozy sprzedaży/zakupów
- faktury, paragony i inne dokumenty transakcyjne
- dokumenty magazynowe (wydania, przyjęcia)
- zamówienia, proformy i oferty
- etykiety na produkty
- rankingi kontrahentów
- rankingi akwizytorów/przedstawicielizapytania@darkom.abajt.pl
zamowienia@darkom.abajt.pl